NEWS
Home თვალსაზრისი „აღარავის მივცემ მიზეზს, ჩემზე თქვას არ ვარჯიშობსო – პარიზის გრან სლემით დავიწყებ და მსოფლიო ჩემპიონატით დავამთავრებ”