2. ჰოლანდია 5 – 4 – 2 – 11
3. აშშ 4 – 1 – 2 – 7
4. ნორვეგია 3 – 5 – 3 – 11
5. კანადა 3 – 4 – 3 – 10
6. საფრანგეთი 2 – 1 – 2 – 5
7. ავსტრია 2 – 1 – 1 – 4
8. შვედეთი 2 – 1 – 0 – 3
9. იტალია 1 – 1 – 1 – 3
10. კორეა 1 – 0 – 1 – 2
11. იაპონია 0 – 4 – 3 – 7
12. ოარ 0 – 1 – 4 – 5
13. ავსტრალია 0 – 1 – 1 – 2
13. ჩეხეთი 0 – 1 – 1 – 2
15. ჩინეთი 0 – 1 – 0 – 1
15. შვეიცარია 0 – 1 – 0 – 1
15. სლოვაკეთი 0 – 1 – 0 – 1
18. ფინეთი 0 – 0 – 2 – 2
19. ყაზახეთი 0 – 0 – 1 – 1