მთავარი სხვა_კრივი ჭაბუკი მოკრივეები ევროპის დასაპყრობად დაირაზმნენ