მთავარი სხვა_კრივი შინ გამარჯვებული გამარჯვებული ქალაქიდან