მთავარი მთავარი ფეხბურთის წესებში ცვლილებები შევიდა