მთავარი სხვა_კრივი ალახვერდოვს ოქრომდე ერთი ნაბიჯი აშორებს