მთავარი მთავარი ბექაურიც ვერცხლი და გრიგალაშვილის ბრიჯაო უნივერსიადიდან