მთავარი ჭიდაობათავისუფალი ჭაბუკმა თავისუფლებმა მსოფლიო ვერცხლით დაიწყეს