მთავარი მთავარი ვარდან მინასიანი: ,,”საბურთალო” ტექნიკურად კარგად მომზადებული გუნდია, რომელსაც ბურთის კონტროლი უყვარს”