მთავარი მთავარი ,არარატ-არმენიას” წინააღმდეგ “საბურთალოს” შემადგენლობა ცნობილია