მთავარი სხვა_კრივი ხუნჯუა ევროპული მედლისთვის იბრძოლებს