მთავარი მთავარი შავდათუაშვილი V ონო, ღვინიაშვილი V მუკაი… ტოკიოში წილი იყარა