მთავარი მთავარი ყაზახეთმა ანდორა გაანადგურა და საქართველოსთან ჩამორჩენა შეამცირა