მთავარი მთავარი მოლაი პოლიტიკური თავშესაფრის ძიებაშია