მთავარი მთავარი ირანში სპორტმა ვერ აჯობა პოლიტიკას… საიდ მოლაის ბრძოლა სიცოცხლისთვის