მთავარი მთავარი გაგამარუს მარცხიანი დასაწყისი აკი ბაშოზე