მთავარი სხვა_კრივი პლანეტის პირველობაზე 4 მოკრივით