მთავარი მთავარი აკი ბაშოს მე-4 დღეს ორივე ქართველი დამარცხდა