მთავარი მთავარი გაგამარუს მე-3 გამარჯვება აკი ბაშოზე