მთავარი მთავარი ქართული ფინალის და სამი მედლის მოლოდინში