მთავარი მთავარი გაგამარუს მორიგი მარცხი და მაკუშიტა დივიზიონში დაქვეითების საფრთხე