მთავარი ჭიდაობათავისუფალი ნურ-სულთანში თავისუფლების ჯერია