მთავარი მთავარი სამხრეთ აფრიკამ კანადა 59-ქულიანი სხვაობით გაანადგურა