მთავარი მთავარი მტერ-მეტოქეების დაპირისპირება უმაყურებლოდ და უგოლოდ სამხრეთ და ჩრდილოეთ კორეის ნაკრებებს შორის