მთავარი მთავარი 37 წამში მოპოვებული პლანეტის უძლიერესის ტიტული