მთავარი სხვა_კრივი შენ ირლანდიის დედოფლობა დაგმშვენდებოდა