მთავარი სხვა_კრივი ბიჭი, რომელსაც ლაპარაკი ძლიერ უყვარს