მთავარი მთავარი დიორის კარი ვერცხლ-ბრინჯაოთი შევაღეთ