მთავარი მთავარი ანტონ პლესნოი მსოფლიოს პირველობაზე მე-8 ადგილზე გავიდა