მთავარი ვიდეო 140 წამში გამომუშავებული 9 მილიონი დოლარი