მთავარი მთავარი ნიკოლოზ შერაზადაშვილს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ტურიზმის საპატიო ელჩის სიგელი გადასცა