მთავარი მთავარი “თაღლითობის რისკები, არამიზნობრივი ხარჯები, ფიქტიური გარიგების ნიშნები…” – სახელმწიფო აუდიტის დასკვნა ქართული ჭიდაობის ფედერაციაზე