მთავარი მთავარი ცვლილებები ქართველების პარიზულ განაცხადში