მთავარი მთავარი პარიზში შავდათუაშვილი და კამპანია იწყებს