მთავარი მთავარი ბოლო დღე პარიზში… მედლებს ხუთნი შეუტევენ