მთავარი ჭიდაობათავისუფალი თავისუფლების 6 მედალი, თუმცა უჩემპიონოდ