მთავარი მთავარი ანტალიას 13 ვაჟითა და 6 გოგონათი ვესტუმრებით