მთავარი მთავარი რევანში აღებულია! ორი რუსის ძლევით ზაალიშვილმა ბაქოში გაიბრწყინა