მთავარი მთავარი გაგამარუს მეორე მარცხი ნაცუ ბაშოზე