მთავარი მთავარი ვაჟები ბელსკო-ბიალაში, გოგონები მალაგაში